welcome to all !!

Tuesday, December 8, 2009

gulshan ki faqat phoolon se nahi

kaaton se bhi zeenat hoti hai

jeene ke liye is duniya mein

gham ki bhi zaaroorat hoti hai

No comments:

Post a Comment